2021 рік міського туризму!

Національна туристична організація України оголошує міський туризм темою 2021 року в Україні.


Згідно з визначенням ЮНВТО «Міський туризм - це вид туристичної діяльності, яка здійснюється в міських просторах, для яких характерна несільськогосподарська економіка, розвинена промисловість, торгівля, сфера послуг, і які є вузловими транспортними пунктами. Міста мають широке розмаїття культурних, архітектурних, технологічних, соціальних і природних вражень, а також місць для відпочинку і бізнесу».

За даними Організації Об'єднаних Націй 55% населення світу вже проживає в містах, а до 2030-го року очікується, що ця частка досягне 60%, а до 2050-го — 70%.

Міста і метрополії в усьому світі є центрами тяжіння людей, подій, фінансових та інших ресурсів. Міста притягують до себе людей розвитком цивілізації, системою освіти, робочими місцями, економічним зростанням і потоком інформації. При цьому, важливо усвідомлювати, що сталий розвиток будь-якого регіону, можливий лише при дотриманні економічного, соціального та екологічного балансу і рівномірного територіального розподілу населення регіонах. А це передбачає гармонійний розвиток великих метрополій і сусідніх з ними невеликих міст та сіл з правильним кількісним розподілом населення в них і турботою про навколишнє середовище.

Сектор туризму - один з ключових компонентів економіки і соціального життя багатьох міст світу і тому є центральним елементом стратегій і політики міського розвитку. Міський або Урбан-туризм може являти собою рушійну силу в розвитку міст і робити міста більш відкритими, безпечними, життєздатними і стійкими. Туризм безперечно розвиває в містах зони відпочинку, покращує інфраструктуру, мобільність, доступність і умови життя як для місцевого населення, так і комфортне перебування для туристів і відвідувачів.

Реалізація потенціалу туризму як інструменту сталого та інклюзивного зростання міст вимагає багатостороннього і багаторівневого підходу, заснованого на тісній співпраці між туристичними та нетуристичними структурами в міських радах та адміністраціях, а також постійну системну та комплексну взаємодію з приватним сектором, місцевим населенням і самими туристами.

Діяльність Національної туристичної організації України носить системний і комплексний характер, завжди врахувує найсучасніші глобальні тенденції, міжнародні стандарти та спрямована на максимально швидке впровадження кращих світових практик в секторі туризму України. Протягом 2021 року ми продовжемо організовувати тематичні нетворкінг сесії, проводити ділові, освітні та маркетингові заходи, розробляти стандарти якості та протоколи безпеки, сприяти консолідації та колаборації учасників сектору туризму між собою, з органами влади, закладами освіти і мешканцями міст.


Чому необхідно розвивати міський туризм:

1

Сталий розвиток

Туризм, як найважливіший елемент світової економіки входить в кожну з 17-ти Цілей сталого розвитку, визначених глобальним порядком денним ООН до 2030 року. 11-та мета спрямована на те, щоб зробити міста інклюзивними, безпечними, життєздатними і стійкими для жителів і відвідувачів. Міста України потребують консолідації та визначення спільної дорожньої карти розвитку урбан-туризму відповідно до світових трендів розвитку міст.
2

Консолідація

Ефективний і гармонійний розвиток міського туризму можливий за умови постійної і тісної комунікації, координації, кооперації та колаборації бізнесу, органів влади і місцевих жителів на платформах Організацій менеджменту дестинацій (DMO).
3

Стратегічний підхід

Великим, середнім і малим містам України необхідне єдине стратегічне бачення, підхід і цілісна концепція розвитку урбан-туризму в Україні, яка заснована на принципах інноваційності, технологічності, доступності, сталості та ефективної моделі управління дестинацій через системне публічно-приватне партнерство та колаборацію.
4

Людські ресурси

Необхідно розвивати людські таланти, удосконалюючи систему освіти і професійної підготовки кадрів, зайнятих в сфері туризму та індустрії подорожей. Крім цього, потрібно виховувати культуру бізнес-підприємництва, гостинності та толерантності у мешканців міст, починаючи з раннього віку. З місцевих лідерів думок та активних громадян треба формувати спільноти Амбассадорів міст, які будуть популяризувати свої міста для туризму і подорожей.

5

Безпека та якість

Туристичний продукт в містах являє собою ланцюг різних послуг і продуктів, що включає в себе транспорт, розміщення, харчування, екскурсійне обслуговування, розваги та багато супутніх сервісів. Кожна ланка в цьому ланцюзі впливає на цілісне сприйняття туристом дестинації, а значить повинна відповідати всім вимогам і стандартам безпеки, якості і екологічності.
6

Статистика та аналітика

Необхідно розвивати систему збору статистичних даних в міському туризмі через традиційні та альтернативні канали, включаючи аналітику доступної big data технологічних компаній, а також привести збір та аналіз даних до спільного формату, що відповідає міжнародній методології туристичної статистики в дасть можливість порівнювати показники міст між собою для більш ефективного планування, управління та просування дестинацій.
7

Інвестиції

Необхідно залучати державні, а також приватні і прямі іноземні інвестиції в розвиток інфраструктури туристичного сектора і створення нових туристичних об'єктів, атракцій та продуктів.
8

Сезонність

Для зниження фактора сезонності необхідно сприяти розвитку міських подій і формувати узгоджені календарі заходів, що дасть привід туристам відвідувати міста цілий рік. Для розвитку цілорічного туризму необхідно стимулювання розвитку інфраструктури та системний маркетинг подій і дестинації вцілому.
9

Смарт міста

Необхідно сприяти впровадженню нових технологій в урбаністиці, покращувати логістику, мобільність, доступність, навігацію в містах, створювати більше інклюзивних соціальних просторів та популяризувати ідею «Розумних міст».
10

Універсальність


Універсальність
Міський туризм багатогранний, як і самі міста і таким чином сприяє розвитку таких видів туризму, як:
· Культурний та історичний туризм
· Діловий і MICE туризм
· Подієвий і фестивальний туризм
· Шопінг туризм
· Індустріальний туризм
· Гастрономічний туризм
· Медичний туризм.
Контакти:
___________________________

01030 Київ, Рейтарська 19-Б
phone#1: +38 050 391 39 39
phone#2: +38 067 100 80 70
email: info@ntoukraine.org

Designed with ‌

Mobirise.com