2020 рік сільского туризму!

Національна туристична організація України оголошує сільский туризм темою 2020 року в Україні.

Про сільський туризм

Сільська місцевість приваблює людей різними речами, починаючи від особливого досвіду життя, огляду визначних пам'яток, покупок унікальних локальних продуктів та товарів, перегляду дикої природи, відпочинку до простого спокою та тиші, яких так не вистачає в сучасних мегаполісах.

Сільський туризм має цілу низку ресурсів, які роблять його унікальним, бажаним і дуже привабливим. До них відносяться: віддаленість та замкнутість, мир і тиша, усамітнення та спокій, автентична культура, місця спадщини, альтернативний спосіб життя, непорушена природа, гостинні господарі, безпека, ексклюзивність (не масовий туризм) та естетично приємні ландшафти.

Сільський туризм має певні риси, які його характеризують та відрізняють:
• Розташований у сільській місцевості, невеликий за масштабом;
• Заснований на особливостях функціоналу сільського життя: малі підприємства, відкритий простір, контакт з природою, культурна спадщина, традиційні виробництва;
• Традиційний за характером, росте повільно та органічно, пов’язаний із місцевими сім’ями;
• В значній мірі контролюється місцевою владою та місцевими жителями і розвивається на довгострокове благо цього району;
• Сталий в тому сенсі, що його розвиток повинен сприяти підтримці особливого сільського характеру району, і в тому сенсі, що його розвиток повинен бути сбалансованим при використанні ресурсів. Сільський туризм слід розглядати як потенційний інструмент збереження навколишнього середовища та сталого розвитку;

Сільський туризм також може бути визначений як окремий елемент сталого і відповідального туризму (Sustainable tourism), який визначається ЮНВТО як "Туризм, який повністю враховує його поточні та майбутні економічні, соціальні та екологічні наслідки, задовольняючи потреби відвідувачів, галузі, навколишнє середовище та приймаючі громади »

Сталий туризм повинен:
• Оптимально використовувати екологічні ресурси, які є ключовим елементом у туризмі, розвивати та підтримувати основні екологічні процеси та сприяти збереженню природної спадщини та біорізноманіття;
• Поважати соціокультурну самобутність приймаючих громад, зберігати побудовану ними культурну спадщину, традиції та цінності, а також сприяти міжкультурному розумінню та толерантності;
• Забезпечувати життєздатні довгострокові економічні операції та соціально-економічну вигоду;
• Забезпечувати чесний розподіл серед всіх зацікавлених сторін, включаючи стабільну зайнятість та доходи місцевих громад, соціальні послуги для приймаючих громад та сприяння зниженню бідності.

Сталий туризм у сільській місцевості безпосередньо пов'язаний з його здатністю представляти екологічне різноманіття, архітектурну узгодженість, соціальне та культурне багатство та місцеву спадщину. Таким чином, сталий туризм пов'язаний з природними екосистемами та з певними аспектами, що характеризують місцеві громади - виражаючись у художній спадщині, майстерності, гастрономічних традиціях та, загалом, «місцевій культурі». Сталий туризм у сільській місцевості з огляду на довгострокову перспективу має такі цілі:
• Екологічна сталість: екологічні якості сільської місцевості є головною визначною пам’яткою туризму, і будь-який негативний вплив на ці аспекти з часом зменшить приплив туристів. Тому важливо уникати будь-яких негативних впливів, які могли б вплинути на атрибути сільського ландшафту;
• Соціокультурна сталість: традиції та соціокультурна ідентичність сільського району повинні бути доопрацьовані, а діяльність, яка збіднює місцеву ідентичність, повинна бути обмежена;
• Економічна сталість: соціальні та екологічні витрати, пов'язані з туристичною діяльністю, не повинні перевищувати економічних вигод.

Розвиток якісного туризму може призвести до багатьох позитивних змін у сільській місцевості, як от:
• Стримувати виїзд із сільської місцевості шляхом створення нових можливостей працевлаштування;
• Перетворити продуктивну діяльність на більш екологічні стратегії, орієнтовані на розробку місцевої та типової продукції;
• Заохочувати розвиток нових професій, нових підходів до управління та нових сільськогосподарських методів;
• Максимізувати ресурси навколишнього середовища за рахунок синергії та менш конфліктних відносин між сільським господарством та довкіллям;
• Сприяти економічному розвитку місцевих громад та загальному поліпшенню якості життя.

Звичайно, можна стверджувати, що принципи сталого та відповідального туризму застосовуються до всіх видів туризму, включаючи сільський туризм. Ці принципи стосуються екологічних, економічних та соціокультурних аспектів розвитку туризму, і між цими трьома аспектами має бути встановлений відповідний баланс, щоб гарантувати довгострокову сталість.

Існує низка сегментів нішевого сільського туризму, включаючи екотуризм, геотуризм та агротуризм, які також мають значення для розуміння потенціалу розвитку сільського туризму. Ці численні форми туризму часто створюють плутанину у своїх значеннях та тонких відмінностях.

Екотуризм вважається сталим туризмом і в деяких випадках може розглядатися як форма сільського туризму. Широко прийняте визначення Міжнародного союзу охорони природи 1996 р. Визначення екотуризму - це "екологічно відповідальні подорожі та відвідування відносно непорушених природних територій з метою насолодитися, вивчити та цінувати природу (та будь-які супутні культурні особливості - як минулі, так і теперішні), що сприяє збереженню, має низький вплив на відвідувачів і забезпечує благотворну активну соціально-економічну участь місцевого населення ».
Слід чітко розмежувати поняття екотуризму та сталого туризму: Сам термін екотуризм відноситься до сегменту в туристичному секторі з акцентом на екологічну сталість, тоді як загальні принципи сталості (sustainability) повинні застосовуватися до всіх видів туристичної діяльності, операцій, закладів та проектів, включаючи звичайні та альтернативні форми.

Геотуризм - це нішева форма туризму, яка підтримує або посилює географічний характер місця, яке відвідують, включаючи його територію, культуру, естетику, спадщину та добробут своїх мешканців. Це тягне за собою всі аспекти сталості подорожей та охоплює справжній туристичний досвід, якого сьогодні вимагають мандрівники. Геотуризм може сприяти збереженню та розвитку місцевих кухонь на основі виразно місцевих інгредієнтів, що постачаються місцевими фермерами. Це може допомогти зберегти традиційні культурні урочистості та виконавські мистецтва та прикрасити та збагатити громади.

Агротуризм - його також називають аграрним туризмом, сільськогосподарським туризмом – це практика відвідування сільськогосподарських районів для перегляду ферм та участі у господарських заходах. Він підтримує місцеву економіку та забезпечує зайнятість для місцевої сільської громади.

Сільський туризм відрізняється від агротуризму двома точками зору: 1) діяльність, характерна для сільського туризму, не обов'язково проводиться на фермах чи фабриці з переробки сільськогосподарської продукції; 2) діяльність, характерна для сільського туризму, не обов'язково приносить додаткові доходи сільськогосподарським підприємствам.

Мета сільського туризму з точки зору державної та місцевої політики – мінімізувати міграцію з сілищ у міста; забезпечити можливості працевлаштування сільської молоді, етнічних меншин, жінок та маргіналізованих груп; зменшити бідність; і зберегти культуру та спадщину.

Існує тривалий історичний зв’язок між відпочинком і сільськими районами, починаючи з вікторіанської Англії XIX століття, коли міське населення все частіше шукало відпочинку, втечі та дозвілля на прибережних курортах та у сільській місцевості. Винахід залізниць, наявність вільного часу, збільшення доходів середнього класу та інші технологічні досягнення призвели до справжнього буму туризму в цілому і сільського туризму зокрема. Томас Кук, піонер туристичних пакетів, провів свої перші екскурсії по регіонах країни, і в середині 1800-х років «Кукські тури» стали визнаним побутовим словом, і початком формування сучасної індустрії туризму. З того часу сільські райони продовжують приваблювати туристів через містику, пов’язану із сільським середовищем, його виразну культуру, історію, етику та географічні характеристики.

Сільський туризм здавна вважається засобом досягнення економічного та соціального розвитку та відродження територій. Це ефективне джерело доходу та зайнятості, особливо в периферійних сільських районах, де традиційна аграрна галузь занепала. Він пропонує багато переваг сільським громадам і може розвиватися на місцевому рівні у партнерстві з малим бізнесом та місцевою владою. Якщо врахувати інші напрямки економічного розвитку, такі як виробничий, сільський туризм є менш затратним і простішим на етапі заснування, а також він добре доповнює та співпрацює з існуючими моделями сільських підприємств і може принести важливий вторинний дохід фермерським господарствам та іншим сільським підприємствам.

В Україні існує значний невикористаний потенціал для розвитку сільського туризму. Різноманітність культур, спадщини та екосистем в різних регіонах України є фоном для унікальних вражень відвідувачів, які не мають собі рівних ніде в світі.

Є багато причин для розвитку сільського туризму, адже він може стати на заваді стрімкої урбанізації та модернізації, а також послужити своєрідними "ліками" від стресу сучасного життя, що викликає у людей значний рівень напруги та тривоги.

Найголовніше, що сільський туризм надає комерційні можливості та можливості зайнятості громадам, які стикаються зі зростаючою проблемою забезпечення життєздатності місцевого населення. За відсутності цих можливостей для розвитку сільського бізнесу, міграція до міських районів буде продовжувати зростати, що ще більше навантажить інфраструктуру та соціальні послуги міст України.

Сільський туризм є ефективним інструментом допомоги місцевому населенню покинути поля, не покидаючи села. Більше того, сільський туризм може підтримувати розповсюдження туризму до нових територій, що стає все більш важливим, оскільки цей сектор продовжує експоненціально зростати, і що, ставить під сумнів спроможність популярних міст та дестинацій та спричиняє серйозні негативні наслідки для сталого розвитку.

Сільський туризм має багато підвидів, починаючи від екотуризму і закінчуючи туризмом до різних громад. Сільський туризм - це переживання сільської місцевості і всього, що вона охоплює стосовно автентичності, традицій, культури та природи.

Розвиток сільського туризму вирішує декілька задач:
• мінімізує міграцію з сільських територій до міст;
• забезпечує можливості працевлаштування сільської молоді, етнічних меншин, жінок та маргіналізованих груп;
• зменшує бідність;
• зберігає культуру та спадщину.

Незважаючи на те, що крім розвитку сільського туризму існують інші пріоритети, всі країни світу визнають його потенціал як засіб диверсифікації своїх продуктів в секторі туризму та індустрії гостинності.

Для того, щоб сільський туризм став центральним елементом у розвитку територіальних громад України, треба вирішити низку проблем, які потребують розгляду та вжиття заходів. Найважливішим є те, що органи центральної влади, регіональні адміністрації та органи місцевого самоврядування, всі мають однаково розуміти та визнавати потенціал розвитку сільського туризму, а також ініціювати підтримку державної та місцевої політики для забезпечення його сталого зростання. Також необхідні додаткові національні та місцеві маркетингові і рекламні кампанії для підтримки зростання цієї нішевої галузі. Однак слід визнати, що підхід зверху вниз до розвитку та управління не сприяє еволюції сільського туризму. Все має розвиватися органічно, коли національний та регіональні уряди відіграють роль фасилітатора, заохочуючи та розширюючи місцеві натхненні ініціативи та дії. Вони також можуть підтримати створення демонстраційних проектів сільського туризму, з яких можна буде скопіювати передовий досвід.

Що стосується постачання продукції та послуг, то існує потреба у підтримці місцевих громад у сфері інновацій, фінансуванні мікро- та малих підприємств, бізнес-плануванні, ділових навичках та впровадженні міжнародних та європейських стандартів. Через відносну недосвідченість у діяльності та управлінні підприємствами багато сільських жителів мають обмежену ділову приналежність, а тому потребують коучінгу та наставництва, для того, щоб вони почати отримувати прибутковий та якісний туристичний досвід.

Рівним викликом є ​​динаміка маркетингу. Корінне населення, яке, як правило, покладається на доходи, засновані на сільському господарстві, може мати обмежену обізнаність з боку попиту на туризм. Рівень технологій та мовних навичок, яких потребує всюдисуща цифрова економіка туристичних підприємств, ще більше посилює цю проблему. Підтримка в маркетингу, плануванні, упаковці продукції, розповсюдженні (електронних та традиційних) та налагодженні партнерських відносин та мереж є критично важливою для допомоги громадам стимулювати попит на їх туристичну пропозицію.

Мабуть, найбільша потреба сектору - це підготовка мешканців села до вдосконалення своїх сервісних навичок та розвитку людського капіталу, який забезпечить сталий та сбалансований розвиток сільського туризму. Крім того, здоровий розвиток сільського туризму вимагає встановлення та впровадження міжнародних стандартів, об’єднаних у комплексну систему якості дестинацій, яка функціонально відповідає сучасним потребам ринку і ефективно підвищує якість обслуговування та управління.

Продуктами сільського туризму можна вважати різні форми послуг, заходів та товарів:
• Сільські садиби, гостьові будинки та пансіонати;
• Продаж місцевих ручних сувенирів;
• Етнічні та культурні виступи;
• Фестивалі та спеціальні заходи;
• Екскурсії по сільській місцевості;
• Навчальні тури та командні ігри;
• Візити на ферми;
• Відвідування природних парків;
• Пригодницький туризм та екотуризм;
• Велосипедні тури;

Взагалі підприємства сільського туризму мають невеликі масштаби і мають чіткий зв’язок із відкритим простором, природою та традиційними суспільствами. Вони, як правило, помітно відрізняються як своїм дизайном та підходом, так і місцевою культурою та спадщиною. Створення бізнес-ідеї - це перший, але не обов'язково найвизначальніший фактор у створенні нового підприємства для сільського туризму. Найбільший виклик для прагнучих підприємців сільського туризму - це забезпечення фінансування на розвиток продуктів та послуг. Хоча вимоги до фінансування сильно різняться, починаючи від малих підприємств, які легко фінансуються сім’єю, до багатомільйонних розробок, які потребують залучення інвесторів. Для того, щоб підприємство було життєздатним, воно повинне бути здатне підтримувати оплату операційних витрат і в той же час забезпечити адекватну віддачу від інвестицій.
Прагнучи фінансувати підприємства сільського туризму, підприємцям пропонується вселити довіру та обґрунтувати прибутковість бізнесу сільського туризму потенційним інвесторам. Бізнес для сільського туризму можна охарактеризувати як ризиковані пропозиції з точки зору кредитних установ. Фінансисти часто скептично ставляться до того, що підприємці мають достатній досвід управління фінансами та загальний діловий досвід. Ця проблема посилюється віддаленістю сільських територій, що обмежує доступ до бізнесу та послуг технічної підтримки. Крім того, активи сільського туристичного бізнесу зазвичай мають незначну або взагалі не перепродажувану вартість, що обмежує перспективу використання активів для забезпечення фінансування. Сезонний характер туризму ставить перед собою завдання прогнозування попиту, особливо в періоди, що не є піковими. Нарешті, невеликий розмір інвестицій ускладнює фінансистам достатньо покриття витрат на обслуговування позики.

Сільський туризм також характеризується великою кількістю малих, відносно неорганізованих підприємств, що діють у різних регіонах України. Маркетинг підприємств сільського туризму представляє особливі труднощі в тому, що часто важко досягти бажаних цільових ринків і змусити їх відвідувати віддалені місця . Ця реальність ускладнює зв'язок постачальників продуктів та послуг сільського туризму зі споживачами. У той час, як цифрова та сучасна «спільна» економіка зробила це легшим, виклики залишаються. Однак, як і у багатьох продуктах, орієнтованих на сервісні послуги, існують складні обставини, що стосуються маркетингу сільського туризму, до яких належать:
- Нематеріальність: продукт або послуга сільського туризму є абстрактним і не піддається пробному вибору перед придбанням;
- Нероздільність: споживання продукту або послуги сільського туризму вимагає від виробника та споживача взаємодії, оскільки фізичне джерело виробництва пов'язане з його споживанням;
- Варіабельність: незважаючи на зусилля зі стандартизації, якість та надання сільського туризму товар або послуга, ймовірно, можуть відрізнятися від одного відвідувача до іншого;
- Швидкість: продукти та послуги сільського туризму не можна зберігати та інвентаризувати;
- Власність: багатьом товарам та послугам сільського туризму не може бути належне через їх нематеріальність, і у багатьох випадках користувач просто купує право на користування спадщиною чи подібним.

Негативний вплив цих факторів на господарські операції в сільському туризмі можна контролювати за допомогою відповідних маркетингових стратегій та планування. Більшість успішних планів передбачає вивчення принаймні чотирьох основних напрямків, включаючи: ситуаційний аналіз, маркетингові цілі, стратегію та моніторинг.
Через відносне нерозуміння динаміки бізнесу, більшість підприємців сільського туризму не дотримуються принципів маркетингу. Це пов’язано з недостатньою оцінкою переваг, які можна отримати, та обмеженнями ресурсів фінансової та маркетингової експертизи.

В умовах сільського туризму маркетинг може допомогти досягти балансу між продуктом і ринком: задоволення потреб замовника під час роботи на підтримку підприємства та дестинації. За відсутності великої ресурсної бази та маркетингових знань, Регіональна туристична організація (РТО) може надати вирішальну послугу щодо координації та контролю маркетингових ініціатив малих сільських операцій. Переваги кооперативного маркетингу через Регіональну туристичну організацію включають: колективне представництво, інформаційне забезпечення, навчання та освіту, покращення якості сервісу, нетворкінг, координацію, колаборацію.

НТОУ у співпраці із Асоціацією "Українська гостинна садиба" презентує ПРОТОКОЛ БЕЗПЕКИ З НАДАННЯ ПОСЛУГ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ (СІЛЬСЬКОЇ ГОСТИННОСТІ) У КОРОНАВІРУСНИЙ ТА ПОСТКОРОНАВІРУСНИЙ ПЕРІОД.

Протокол розроблено для використання господарями сільських садиб, які надають послуги сільського зеленого туризму (сільської гостинності). Метою Протоколу є надання методичних рекомендацій господарям сільських садиб для адаптації їх господарств до надання послуг сільського зеленого туризму (сільської гостинності) у корона- та посткоронавірусний період з пріоритетом на захист здоров’я людей. Детальніше >>>

Рекоменації і довідники

Рекомендації UNWTO з розвитку туризму в регіонах на сільских теріторіях
Працевлаштування людей з інвалідністю в індустрії зеленого туризму
Підприємницька діяльність особами з інвалідністю в сфері сільського туризму
Контакти:
___________________________

01030 Київ, Рейтарська 19-Б
phone#1: +38 050 391 39 39
phone#2: +38 067 100 80 70
email: info@ntoukraine.org

Designed with Mobirise ‌

Free Web Page Builder