Статистика та аналітика туризму є однією з фундаментальних умов розвитку сталого туризму, визначеного Державною стратегією розвитку туризму та курортів України до 2026 року і є одним з основних напрямків діяльності Національної туристичної організації України.

Об’єктивна та повна статистика необхідна для оцінки різних аспектів туризму, розробки маркетингових стратегій, забезпечення і вдосконалення державної політики, зміцнення міжвідомчих відносин, оцінки ефективності та дієвості управлінських рішень і вимірювання показників туризму в масштабах національної економіки.

Національна туристична організація України прагне розвивати вимірювання туризму для подальшого поглиблення знань про сектор, моніторингу прогресу, оцінки впливу, сприяння управлінню, та висвітленню стратегічних питань для розбудови сталого туризму в Україні.

Разом з нашими численими партнерами ми працюємо над вдосконаленням методологічних рамок для вимірювання туризму та розширення аналітичного потенціалу, розробляє практичні вказівки щодо їх реалізації в регіонах країни, прагне статистичного зміцнення в регіонах, а також збирає та поширює статистику туризму для всіх зацікавлених сторін. Серед головних завдань в цьому напрямку:

Розвиток національної системи туристичної статистики (НСТС) відповідно до міжнародних рекомендацій щодо статистики туризму (IRTS 2008).
---
Розробка методології, інструкцій та інструментів для впровадження НСТС
на національному рівні та в регіонах.
---
Впровадження єдиних стандартів вимірювання для кращої міжрегіональної
порівнянності статистики туризму.
---
Популярізація та практичне впровадження туристичного сателітного рахунку в регіональній та національній туристичній статистиці.
---
Підтримка міст та регіонів України щодо вимірювання показників та економічного аналізу дінаміки розвитку національного туристичного сектора.


Методологічні положення
Національної системи
туристичної статистики
в Україні (НСТС)

Міжнародні рекомендації та методології статистики туризму

Контакти:
___________________________

01030 Київ, Рейтарська 19-Б
phone#1: +38 050 391 39 39
phone#2: +38 067 100 80 70
email: info@ntoukraine.org

Created with Mobirise ‌

Free HTML5 Site Generator