Місія і завдання НТОУ

Місія НТОУ - це консолідація національної туристичної сфери, 
органів державної влади, місцевого самоврядування 
та академії, створення і розвиток мережі DMO 
з метою сталого розвитку туризму в Україні.

Нетворкінг

Головною запорукою успіху України, як туристичної дестинації, є всебічна консолідація, координація, кооперація та колаборація бізнесу, громадськості та органів державної влади.

НТО України створює умови та інструменти для ефективної співпраці всіх зацікавлених сторін національного туристичного сектора.

Маркетинг

Створення та просування, національного туристичного продукту, формування позитивного іміджу України як привабливої для туризму країни, що сприятиме збільшенню туристичних потоків до України.

Маркетингова стратегія НТО України спрямована на сталий розвиток національного туристичного сектору і просування регіональних турпродуктів.

Знання

Розвиток та підтримка системи науки, освіти та професійної підготовки в сфері туризму та гостинності. Скорочення розриву між теорією та практикою за єдиними стандартами та програмами.

Мережа Знань і Академія НТО України створені для генерації, використання та поширення практичних знань у сфері туризму.

Якість

Розвиток національної системи якості і досконалості в сфері туризму. Підвищення загальної економічної ефективності надання туристичних послуг. Сертифікація за міжнародними стандартами.

Співпраця НТО України з ТК 169 та SGS Ukraine забезпечує ефективну розробку нових та аудит існуючих стандартів.

Статистика

Сбір і обробка даних перетину державного кордону, мобільних операторів та провідних платіжних систем. Аналіз і оцінка впливу туристичної галузі на національну економіку, екологію і соціальну сферу.

НТО України впроваджує "Туристичний барометр" як інструмент аналізу кількісних та якісних показників туризму.

Інвестиції

Забезпечення комплексного розвитку туристичних дестинацій, зокрема створення сприятливих умов для залучення національних та міжнародних інвесторів у розбудову туристичної інфраструктури.

НТО України впроваджує та підтримує каталог інвестиційних проектів туристичної сфери і допоміжної інформації для інвесторів.

Контакти:
___________________________

01030 Київ, Рейтарська 19-Б
phone#1: +38 050 391 39 39
phone#2: +38 067 100 80 70
email: info@ntoukraine.org

Made with Mobirise ‌

Web Site Designing Software