Структура і членство НТОУ

Відповідно до статуту, учасниками (членами) НТОУ можуть бути резиденти або нерезиденти України, а саме: юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними, сплатили встановлений вступний внесок, занесені до реєстру учасників НТОУ, схвалюють та підтримують мету і предмет діяльності НТОУ, виконують обов’язки, що на них покладені статутом та іншими внутрішніми нормативними документами НТОУ, беруть участь в роботі НТОУ та виконанні її статутних завдань, виконують рішення Загальних зборів та Президентської ради НТОУ, своєчасно сплачують встановлені в НТОУ членські внески і всебічно сприяють розвитку національної туристичної сфери.

Повноваження учасників (членів) НТОУ

ДІЙСНІ
ІНДИВІДУАЛЬНІ
УЧАСНИКИ
- фізичні особи -

•••
участь в обговорені поточних питань туристичної сфери та діяльності НТОУ
•••
участь у засіданнях керівних органів НТОУ з правом дорадчого голосу
•••
внесення пропозицій щодо поточних або проблемних питань діяльності НТОУ
•••
знижка на продукти
та послуги НТОУ
•••
вільний доступ до статистичних данних та відкритої інформації щодо діяльності НТОУ
•••
використання фірмової символіки НТОУ
•••
участь в розробці галузевих програм та стандартів якості
•••
право голосу
на Загальних зборах НТОУ
•••
право самовисуватись
на керівні посади НТОУ
•••
доступ до есклюзивної статистичної інформації

АСОЦІЙОВАНІ
ІНДИВІДУАЛЬНІ
УЧАСНИКИ
- фізичні особи -

•••
участь в обговорені поточних питань туристичної сфери та діяльності НТОУ
•••
участь у засіданнях керівних органів НТОУ з правом дорадчого голосу
•••
внесення пропозицій щодо поточних або проблемних питань діяльності НТОУ
•••
знижка на продукти
та послуги НТОУ
•••
вільний доступ до статистичних данних та відкритої інформації щодо діяльності НТОУ
•••
використання фірмової символіки НТОУ
•••
участь в розробці галузевих програм та стандартів якості

ДІЙСНІ
КОЛЕКТИВНІ
УЧАСНИКИ
- юридичні особи -

•••
участь в обговорені поточних питань туристичної сфери та діяльності НТОУ
•••
участь у засіданнях керівних органів НТОУ з правом дорадчого голосу
•••
внесення пропозицій щодо поточних або проблемних питань діяльності НТОУ
•••
знижка на продукти
та послуги НТОУ
•••
вільний доступ до статистичних данних та відкритої інформації щодо діяльності НТОУ
•••
використання фірмової символіки НТОУ
•••
участь в розробці галузевих програм та стандартів якості
•••
право голосу
на Загальних зборах НТОУ
•••
право висувати кандидатів на керівні посади НТОУ
•••
доступ до есклюзивної статистичної інформації
•••
особливі статуси партнерства:
РТО, ГТО, Gold, Platinum, Infinity
•••
захист та лобіювання інтересів в державних органах
•••
доступ до системи управління дестинаціями DMS

АСОЦІЙОВАНІ
КОЛЕКТИВНІ
УЧАСНИКИ
- юридичні особи -

•••
участь в обговорені поточних питань туристичної сфери та діяльності НТОУ
•••
участь у засіданнях керівних органів НТОУ з правом дорадчого голосу
•••
внесення пропозицій щодо поточних або проблемних питань діяльності НТОУ
•••
знижка на продукти
та послуги НТОУ
•••
вільний доступ до статистичних данних та відкритої інформації щодо діяльності НТОУ
•••
використання фірмової символіки НТОУ
•••
участь в розробці галузевих програм та стандартів якості
•••
доступ до системи управління дестинаціями DMS

Запит на вступ до НТОУ

Перед формуванням запиту ознайомтесь з основними документами для кандидатів на вступ до Національної туристичної організації України. Надішліть запит через форму зворотнього зв'язку.

Контакти:
___________________________

01030 Київ, Рейтарська 19-Б
phone#1: +38 050 391 39 39
phone#2: +38 067 100 80 70
email: info@ntoukraine.org

Made with ‌

Offline Website Builder