Оподаткування


Усі податки та збори, ставки, пільги, правила, а також порядок та механізми оцінки та сплати податків визначені в Податковому кодексі України. Система оподаткування складається із загальнодержавних і місцевих податків та зборів. Ключові платежі для більшості підприємств, які перебувають на загальній системі оподаткування, такі: 

1. Податок на прибуток підприємств

Суб’єкти господарювання-резиденти, іноземні юридичні особи, які отримують прибуток з джерелом походження з України та постійні представництва іноземних підприємств мають сплатити податок у розмірі 18%. Такий податок визначається відповідно до фінансової звітності підприємства згідно з національними положеннями бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності. Іноземна організація несе відповідальність за сплату податку щодо всіх доходів, з джерелом походження з України, включно з виплатами відсотків, дивідендів та роялті.

Відповідно до Податкового кодексу України доходи, отримані нерезидентом з джерелом їх походження з України, можуть обкладатися спеціальним податком у розмірі 15%. Податок утримується резидентом або постійним представництвом іноземного суб’єкта з суми будь-якого доходу з джерелом його походження в Україні, якщо інше не передбачено діючою двосторонньою угодою про уникнення подвійного оподаткування. Україна уклала більше ніж 70 двосторонніх угод про уникнення подвійного оподаткування.

2. Податок на додану вартість (ПДВ)

Продаж товарів (послуг) в межах митної території України, імпорт товарів на митну територію України та експорт товарів за межі митної території України обкладаються ПДВ. Базова ставка ПДВ становить 20% від договірної вартості відповідних товарів (послуг).

3. Земельний податок

Податок, що справляється з юридичних і фізичних осіб за використання земельних ділянок. Плата за землю землекористувачами складє 0,1–12 % від нормативної грошової оцінки використовуваної земельної ділянки (установлює орган місцевого самоврядування.

4. Податок на оплату праці

Загальна ставка податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що застосовується майже до всього доходу, отриманого фізичною особою-резидентом в Україні, становить 18%.

Додатковий військовий збір у розмірі 1,5% стягується з доходу, що підлягає оподаткуванню ПДФО.

Роботодавці також зобов’язані сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників у розмірі 22% до Державного пенсійного фонду.

Максимальна база нарахування ЄСВ складає 15 розмірів мінімальної заробітної плати (з 1 січня по 30 листопада – 90000 (6000 грн*15), з 1 по 31 грудня – 97500 (6500 грн *15).

Крім загальної системи оподаткування, в Україні також діє спрощена система оподаткування, згідно з якою підприємства сплачують єдиний податок, що становить:
- 3 % від суми доходу — у разі сплати ПДВ;
- 5 % від суми доходу — у разі, якщо підприємство не є платником ПДВ.


Митне регулюванняВигідне географічне положення України на шляху основних транспортних потоків, вихід до моря, наявність розвинутої мережі автомобільних і залізничних доріг, підвищена увага, яку за останні роки приділяла Україна розвитку, удосконаленню та приведенню свого законодавства з питань державної митної справи у відповідність з міжнародними угодами і конвенціями, надає нам всі необхідні передумови для зай¬няття чільного місця серед основних торговельних та транзитних країн світу.

Засади державної митної справи, зокрема, процедури митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, митнi режими та умови їх застосування, заборони та/або обмеження щодо ввезення в Україну, вивезення з України та перемiщення через територiю України транзитом окремих видiв товарiв визначаються Митним кодексом та iншими законами України. Митне оформлення товарів може здійснюватися на будь-якій митниці незалежно від місця реєстрації імпортера. Суб’єкт господарювання повинен пройти акредитацію в місцевих митних органах для здійснення імпортно-експортних операцій. Основним документом, необхідним для митного оформлення товарів, є митна декларація, подана імпортером або митним брокером.

Імпортери можуть декларувати товари до того, як товари потрапляють на митну територію України або до того, як товари будуть доставлені до місць митного оформлення шляхом подання попередньої митної декларації. Імпорт товарів на митну територію України оподатковується ПДВ за ставкою 20%.


Бухгалтерський облікПитання ведення бухгалтерського обліку в Україні врегульовано Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, розробленими на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності та законодавства Європейського Союзу у сфері бухгалтерського обліку.
За ведення обліку на підприємстві відповідає бухгалтер, а директор, як уповноважена особа власника, відповідає за організацію обліку. Підприємства в Україні мають право доручати ведення бухгалтерського обліку не тільки власним штатним працівникам, а й зовнішнім виконавцям на договірних засадах. Такі послуги для підприємств на початковій фазі становлення з невеликим обсягом операцій коштують зазвичай близько € 100 на місяць.


Банківські операціїНаціональний банк України проводить грошово-кредитну політику з метою забезпечення стабільності грошової одиниці України, здійснює валютне регулювання, а також встановлює правила проведення банківських операцій.

Українська національна валюта, гривня – єдиний законний платіжний засіб на території України, який приймається без будь-яких обмежень. Операції з іноземними інвестиціями в Україні та репатріація дивідендів та інших інвестиційних прибутків входять до переліку операцій, дозволених в іноземній валюті. Операції між українськими громадянами та іноземними громадянами можуть здійснюватися як у гривні, так і в іноземній валюті.

Розрахунки на території України можна проводити як у готівковій, так і в безготівковій формах. Для ведення господарської діяльності підприємства, що працюють на території України, відкривають рахунки у гривнях та іноземній валюті в банках, які своєю чергою мають кореспондентські рахунки в Національному банку України та інших банках в Україні й за кордоном, здійснюючи фінансові трансакції за допомогою системи BankID Національного банку України та Міжнародної системи грошових переказів SWIFT. Тарифи на надсилання SWIFT-платежів становлять у середньому 0,5 % від суми. На території України діють міжнародні платіжні системи Visa, MasterCard, American Express, Western Union, MoneyGrаm, INTELEXPRESS, ХАЗРИ, RIA, Sigue Money Transfer, MEEST; інноваційні сервіси Apple Pay та Google Pay;

Національна платіжна система «Український платіжний простір», а також системи електронних платежів для здійснення платіжних операцій у мережі Інтернет. 8,5 тис. банківських відділень разом із мережею з 279,0 тис. торговельних платіжних терміналів і майже 20 тис. банкоматів створюють на всій території України надзвичайно зручні умови для проведення фінансових трансакцій.

В останні роки Україна зробила рішучий крок до ліберального регулювання валютних правил та прийняла у 2019 році Закон України «Про валюту та валютні операції». Основним принципом є допуск будь-яких транскордонних платежів, купівля іноземної валюти або обмін валюти, за винятком випадків прямого обмеження відповідно до законодавства. Нерезиденти користуються тими ж правами щодо операцій з іноземною валютою.

Контакти:
___________________________

01030 Київ, Рейтарська 19-Б
phone#1: +38 050 391 39 39
phone#2: +38 067 100 80 70
email: info@ntoukraine.org

Designed with ‌

HTML Maker